ლუბრიკანტების შესახებ
საპოხი მასალა/ლუბრიკანტი არის ნივთიერება, რომელიც ამცირებს ხახუნს მოძრავ ზედაპირებს შორის და უზრუნველყოფს ცვეთის ნაწილაკების მოშორებას. 

მაღალი ხარისხის საპოხ მასალას/ლუბრიკანტს უნდა გააჩნდეს შემდეგი თვისებები:
 • უმაღლესი დუღილის ზღვარი
 • უმცირესი გაყინვის ზღვარი
 • სიბლანტის მაღალი ინდექსი
 • თერმული სტაბილურობა
 • დაჟანგვის აღმოფხვრა
 • შიდა წვის ძრავის დაცვა

როგორც წესი, საპოხი მასალების შემადგენლობაშია 90% საბაზო ზეთი (ძირითადად, …) და დაახლოებით 10 % დანამატები.


საპოხი მასალის ძირითადი მიზნებია:
 • მოძრავი ნაწილების ხახუნის ძალის შემცირება
 • სითბოს გადაცემა
 • ცვეთის პროდუქტების განდევნა
 • ცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლა
 • კოროზიისგან დაცვა

პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლი

სასიცოცხლო ციკლის ანალიზი გამოიენება იმაში რომ ამოიცნო და შეამცირო ლუბრიკანტების გავლენა გარემოში. ამ მიდგომით შეიძლება თავიდან დავიწყოთ ახალი სამომხმარებლო პროდუქტის შექმნა.   

(ოლივერ დაუტრებანდი - ტოტალის მდგრადი განვითარების დირექტორი)

         

საწყისი დიზაინიდან ლუბრიკანტების განლაგებამდე

ტოტალის ლუბრიკანტების განყოფილებაში მდგრადი განვითარება ხდება, პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის ანალიზის საშუალებით. ისინი მუდმივად ატარებენ ცდებს  იმაზე თუ რა გავლენას ახდენს მათი პროდუქტი გარემოზე, ISO 14040  სტანდარტების გათვალისწინებით.(უფრო დაწვრილებით იხილეთ ქვემოთ მითითებულ დეტალურ სქემაში)

 

მიზანი

მთავარი მიზანი არის ყველაზე საყურადღებო  საკითხების მოძიება,  გარე ფაქტორების გათვალისწინებით და მომხმარებლისთვის საუკეთესო ხარისხის მიწოდება.

 

 img   img   img   img   img   img   img   img   img