ლუბრიკანტების მნიშვნელობა

სატრანსპორტო საშუალების ყოველმა მფლობელმა იცის, რომ საზეთი მასალა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ავტომობილის ძრავის გამართული მუშაობისათვის; ძირითადად ის ამცირებს ცვეთას. მაგრამ მას გააჩნია ასევე სხვა, უფრო ნაკლებად ცნობილი ფუნქციები: 


ძრავის ცხელი ზონების და მოძრავი ნაწილების გაგრილება
ხახუნის შემცირება: ძრავის მუშაობის გაუმჯობესება და საწვავის ხარჯის მინიმიზირება
მექანიკური ნაწილების დაცვა ცვეთისა და კოროზიისაგან: ძრავის ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადის და ეფექტურობის გარანტიაძრავის გაწმენდა მექანიკური მინარევებისა და ცვეთის პროდუქტებისგანძრავის ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადის გარანტია და ძრავის ყველა ნაწილის შენარჩუნება კარგ და სუფთა მდგომარეობაში. ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა დამაბინძურებელი ნივთიერების განდევნა ხორციელდება ზეთის ფილტრის დახმარებით და საზეთი მასალის შეცვლისას


საზეთი მასალის მისართებს ასევე გააჩნიათ განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ისინი უზრუნველყოფენ საზეთი მასალის დანალექის წარმოქმნის საწინააღმდეგო, გამრეცხ და მადისპენსირებელ (ძრავის ზეთის კოაგულაციის (შედედების) საწინააღმდეგო) თვისებებს. მისართები ეწინააღმდეგებიან ტენის წარმოქმნას და კოროზიას. 

img   img   img   img   img   img   img   img   img