ფინას შესახებ

1920

ბელგიაში, ბანკირებმა და ინვესტორებმა შექმნეს Petrofina, რათა მონაწილეობა მიეღოთ რუმინული ზეთის განვითარებაში და შემდეგ იერიში მიეტანათ ბელგიის და საფრანგეთის ბაზრებზე. ჯარიმების გადახდის თავიდან აცილების მიზნით, Petrofina-ს მფლობელებმა მიზნის განხორციელება დაიწყეს შვეიცარიის მხრიდან. ამავე პერიოდში ბელგიური კომპანიის Credit mobile de Belgique-ს ზეწოლის გამო სამი კომპანია - Concordia, Internationalia და Vega ფინანსური პრობლემების გამო გაერთიანდნენ, რომელიც შემდგომში შესყიდულ იქნა Petrofina-ს მიერ.

Petrofilna აკვირდება ბელგიის ბაზარს, იგი ამყარებს ურთიერთობას ამერიკულ კომპანიასთან - Puritan oil company. კავშირის სახელწოდებაა - Purfina, მაგრამ ეს კავშირი მალე კრახით სრულდება. 1923 წელს Petrofina შეისყიდის ზემოთხსენებულ კომპანიას და ინარჩუნებს საბაზრო ნიშას.

მოგვიანებით Petrofina შეისყიდის Ertvelde-ს რუსულ ზეთს, რომელიც კერძო ჯგუფის მფლობელობაში იყო. ამავე დროს იგი ქმნის შვილობილ კომპანიას საფრანგეთში, რათა ითამაშოს მნიშვნელოვანი როლი ბაზარზე.1925-1940

Petrofina-ს ხელშეკრულება ჰქონდა დადებული საბჭოთა კავშირის რამდენიმე ქვეყანასთან, საიდანაც იგი ზეთებით მარაგდებოდა, ასევე იყენებდა რუმინულ რესურსებს. აღნიშნული ფაქტორი ხელს უწყობდა საფრანგეთის და ბელგიის ბაზრის დაკავებას.

ამავე დროს Petrofina-ს ფრანგული მხარე თავის მფლობელობაში მოაქცევს ოჯახურ ბიზნესს - Raffinerie des petroles du Nurd, რომლის საკუთრებაშიც იყო მნიშვნელოვანი რეზერვუარები Rouen-ში და Dunkirk-ში (1500 ტუმბო). ამის შემდეგ ისინი იწყებენ თანამედროვე ქარხნის მშენებლობას  Dunkirk-ში.


1991

Fina Europe აშენებს საპოხი მასალების ახალ ქარხანას, Ertvelde-ს ფარგლებში. ეს მაღალტექნოლოგიური ერთეული გამომიმუშავებს ძირითად პროდუქციას, რომელიც რეალიზდება როგორც - საერთაშორისოდ აღიარებული პროდუქტი.1998

img   img   img   img   img   img   img   img   img